Motto :   „Aj keď sú Poliaci najbližšími susedmi Slovákov a Čechov, to niekedy majú k sebe príliš ďaleko.”O NÁS

Konzultingová spoločnosť eMeS CONSULTING s r.o., so sídlom v Košiciach bola založená v apríli roku 2004, ako právny nástupca eMeS Commercial Services Mariusz Swiatlowski, nepretržite činnej od roku 1992.


Hlavný cieľ našej firmy :
           slovensko-poľská a česko-poľská hospodárska spolupráca.

Nami ponúkané služby :
           komplexné, odborné a špecializované hospodárske a podnikateľské
           poradenstvo, marketing, manažment (pozri PONUKA) pre české a slovenské
           firmy na poľskom trhu.

Naše skúseností :
           realizácia mnohých objednávok v prospech slovenských, českých a poľských
           zákazníkov - partnerov z rôznych odvetví a špecializácií (pozri REFERENCIE),
           nepretržite počas 14 rokov.


Plníme úlohu podobnú ako hudba vo filme, ktorá je skutočne dobrá vtedy, ak ju počas premietania zdanlivo nie je počuť.                                                                                                               Ing. Mariusz Swiatlowski
                                                                                                               MUDr. Dávid Swiatlowski
Faeton © 2007