Motto :   „Aj keď sú Poliaci najbližšími susedmi Slovákov a Čechov, to niekedy majú k sebe príliš ďaleko.”REFERENCIE

poradie alfabetické, hlavní partneri a základné práce hospodárskeho poradenstva, vykonané eMeS CONSULTING, s r.o. a jej predchodkyňou eMeS Commercial Services Mariusz Swiatlowski


Poľské firmy :
Karima – výrobca dialyzačných roztokov
 • vyhotovenie expertízy o trhu výrobcov, distribútorov a sieti dialyzačných staníc na území Slovenskej a Českej republiky
Kurek Personnel Service – agentúra dočasného zamestnania
 • zriadenie a riadenie firmy na území Slovenska na základe poverenia.
Mazowieckie Fabryki Okien – výrobca okien
 • vyhotovenie expertízy o trhu výrobcov, distribútorov a potenciálnych odberateľov okien na území Slovenska, príprava a vedenie obchodných jednaní.
PHZ VEGA – podnik zahraničného obchodu
 • zriadenie a riadenie firmy na území Slovenska na základe poverenia.
Surmat – výrobná firma poskytujúca služby
 • vyhotovenie expertízy o trhu výrobcov, distribútorov a potenciálnych dodávateľov kovového šrotu z území Slovenskej a Českej republiky.
Slovenské firmy :
Chirana Medical – výrobca zdravotníckej techniky
 • viac než trojročná partnerská spolupráca s poľskými pobočkami vo Varšave,
 • zavedenie na poľský trh nových výrobkov a aktívna spolupráca pri ich predaji v Poľsku, certifikácia výrobkov,
IMUNA Pharm, a.s. – farmaceutický výrobca
 • vyhotovenie expertízy o trhu výrobcov, distribútorov a potenciálnych odberateľov v rozsahu výrobného programu, certifikácia výrobkov
 • zriadenie a riadenie obchodnej pobočky v Poľsku.
České firmy :
Daniševský, spol s r.o. – výrobca zdravotníckej techniky
 • viac než trojročná partnerská spolupráca,
 • komplexné zavedenie výrobkov na poľský trh a aktívna spolupráca pri ich predaji v Poľsku, certifikácia výrobkov,
 • zriadenie a riadenie obchodnej pobočky na území Poľska na základe poverenia.
Elektroprojekta Rožnov, a.s. – firma projekčno inžinierska
 • takmer dvojročná nepretržitá partnerská spolupráca
 • komplexné zavedenie služieb a spolupráca pri realizácií investícií na území Poľska.
Linet spol. s r.o. – výrobca nemocničných posteli
 • trojročná nepretržitá partnerská spolupráca,
 • zriadenie a riadenie dcérskej spoločnosti v Poľsku, certifikácia výrobkov,
 • komplexné zavedenie výrobkov na poľsky trh a aktívna spolupráca pri ich predaji v Poľsku.

Faeton © 2007