Motto :   „Aj keď sú Poliaci najbližšími susedmi Slovákov a Čechov, to niekedy majú k sebe príliš ďaleko.”PONUKA SLUŽIEB

Hospodárske a podnikatežské poradenstvo pre slovenské alebo české firmy v oblasti požského trhu :
     - prieskum trhu, vypracovanie biznisových plánov, analýza rizík, údaje o solventnosti požských partnerov,
       marketingové služby,
     - komplexné zavedenie výrobkov alebo služieb slovenskej alebo českej firmy na požský trh (ponuky,
       obchodné zmluvy, registrácia a certifikácia a pod.),
     - aktívne vyhžadávanie požských obchodných partnerov,
     - komplexná obsluha podnikatežskej činnosti slovenskej alebo českej firmy na požskom trhu (v spolupráci
       s renomovanými požskými právnikmi, daňovými poradcami, exekútormi, finančnými analytikmi a pod.),
     - organizovanie obchodných jednaní, biznisových stretnutí, propagačných akcií, účastí na vežtrhoch,
     - výber zamestnancov,
     - vymáhanie dlhov.

Riadenie a zastupovanie slovenských alebo českých firiem na území Požska :
     - manažment na základe manažérskeho kontraktu alebo pre určené úlohy,
     - krízový manažment alebo dočasný manažment.

Komplexná registrácia slovenských alebo českých obchodných spoločnosti na území Požska.

Úradné a neúradné prekladatežské a tlmočnícke služby požsko-slovenské a slovensko-požské :
     - preklady súdne a nesúdne,
     - tlmočenia konzekutívne, simultánne,
     - tematické oblasti: hospodárska činnos, účtovníctvo a financie, právo, technika, medicína, ostatné.

Faeton Š 2007